En rejäl hagelskur

Visst väder har en förmåga att höras ordentligt. Som nyss när himlens alla portar slogs upp på vid gavel för en rejäl hagelskur!